Homeयोजनास्वाधार योजना २०२३ मराठी ऑनलाइन अर्ज PDF : स्वाधार योजना अर्ज PDF

स्वाधार योजना २०२३ मराठी ऑनलाइन अर्ज PDF : स्वाधार योजना अर्ज PDF

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023 | महाराष्ट्र स्वाधार योजना | महाराष्ट्र सरकारी योजना | स्वाधार योजना फॉर्म | समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र २०२३ PDF

भारत देश हा एक विकास आहे, सर्वच देशांचा विकास होत आहे, औद्योगिक क्षेत्र या प्रदेशात विकसित होत आहे, तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, औद्योगिक क्षेत्रांबरोबर शिक्षणही मोठयाप्रमाणात विकास होत आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सुद्धा मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिक/बिगर व्यावसायिक लोकांची संख्या आहे, तसेच यासारख्या व्यवसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक नेत्यांना प्रवेश घेण्याची योग्य संख्या आहे, या मूल्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि नवविद्यार्थी जे कुशल आर्थिक दुर्बल घटक असतात.

अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने बहुतांश वेळा या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023 सुरू करण्यात आली आहे जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण बिनदिक्कत पूर्ण करता येईल. प्रिय वाचकांनो, या लेखात आपण महाराष्ट्र स्वाधार योजनेशी संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, जसे की योजनेसाठी आवश्यक पात्रता, योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, लाभ आणि अर्ज कसा करावा

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी

स्थानिक पातळीवर व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासांची आणि या सामंजस्यांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध परीक्षांची संख्या सुद्धा आहे. आणि त्यामुळे या सर्व बाबी राजकीय वसतिगृहात प्रवेश घेऊ शकत नाही, या मागासवर्गीय ठेवण्यासाठी त्यांचे त्यांचे शिक्षण आर्थिक लढा उच्च लढा उभारत होते. या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्रा अनुसूचित व नवबौद्ध मॅट्रिक नंतर व्यावसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक शिक्षण या जातीवे भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधा या मागासवर्गीय अधिकारी स्वतः उपलब्ध करून या सर्वव्याख्या
शासनाच्या निर्देशानुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सन 2017 च्या निर्णयानुसार शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष विभागामार्फत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली आहे.

स्वाधार योजना 2023 महाराष्ट्र वैशिष्ट्ये

 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023 महाराष्ट्र सरकारने 2016 ते 2017 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना एक शैक्षणिक योजना आहे, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र स्वाधार ही इयत्ता 11 वी आणि 12 वी तसेच अनुसूचित आणि नव-बौद्ध विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी आहे. इयत्ता अकरावी आणि बारावी नंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयीन वसतिगृहात प्रवेश नाही. योजनेअंतर्गत अनुदान स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
 • महाराष्ट्र स्वाधार योजना या योजनेचा लाभ राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे.
 • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचे.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून प्रतिवर्षी रु.51,000/- ची आर्थिक मदत दिली जाईल.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत, विद्यार्थी इयत्ता 11वी आणि 12वी आणि त्याचप्रमाणे पदवी, डिप्लोमा तसेच व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत असलेले विद्यार्थी सतत शिक्षणासाठी अर्ज करू शकतात.
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना विद्यार्थ्यांना इयत्ता 10 वी किंवा 12 वी, पदवी/पदविका परीक्षेत 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण असणे बंधनकारक आहे आणि अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा 50 टक्के असेल.

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 प्रमुख ठळक मुद्दे

योजनेचे नावस्वाधार योजना महाराष्ट्र
योजनेची सुरुवात2016 ते 2017
द्वारा सुरुमहाराष्ट्र सरकार
लाभार्थीअनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व नवबौद्ध प्रवर्गातिल विद्यार्थी
उद्देश्यशिक्षणासाठी आर्थिक अनुदान
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sjsa.maharashtra.gov.in
विभागसामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र स्वाधार योजना अंतर्गत मिळणारे लाभ

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी जे इयत्ता 11 वी, 12 वी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकत आहेत आणि ज्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना भोजन भत्ता आणि वार्षिक खर्चासाठी निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधा खालीलप्रमाणे अनुदानाची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा केली जाते.

मिळणारा भत्ता मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या सारख्या क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कमइतर महसूल विभागीय शहरातील व उर्वरित ”क” वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कमउर्वरित क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम
भोजन भत्ता32,000/- रुपये28,000/- रुपये25,000/- रुपये
निवास भत्ता20,000/- रुपये15,000/- रुपये12,000/- रुपये
निर्वाह भत्ता8,000/- रुपये8,000/- रुपये6,000/- रुपये
असा एकूण भत्ता60,000/- रुपये51,000/- रुपये51,000/- रुपये

वरील अनुदान रकमेव्यतिरिक्त, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक रु. 5,000/- आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक रु. 2,000/- शैक्षणिक साहित्यासाठी एकरकमी दिली जातील.

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 उद्देश (Objectives)

त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील गुणवंत व होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही, तसेच या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणात अडथळा निर्माण होत आहे. अशा होतकरू आणि गुणवंत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध गरीब विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते.

स्वाधार योजना 2023 लाभार्थी पात्रता

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेअंतर्गत लाभ मिळवायचा आहे त्यांनी या योजनेत अर्ज करणे आवश्यक आहे, या योजनेत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे असतील.

 • या योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँक किंवा शेड्युल्ड बँकेत उघडलेल्या खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रु.2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
 • या योजनेंतर्गत, विद्यार्थी स्थानिक नसावा, म्हणजेच विद्यार्थी शैक्षणिक संस्था असलेल्या ठिकाणचा रहिवासी नसावा.
 • स्वाधार योजनेअंतर्गत, विद्यार्थ्याने इयत्ता 11 वी किंवा 12 वी च्या अभ्यासक्रमांसाठी उच्च शिक्षण घेतले पाहिजे आणि त्यानंतर दोन वर्षांपेक्षा कमी नाही.
 • स्वाधार योजनेत इयत्ता 11वी आणि 12वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 10वी मध्ये किमान 60% गुण असणे अनिवार्य आहे.
 • या योजनेंतर्गत दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी किमान 60 टक्के गुण किंवा संबंधित ग्रेड / CGPA असणे आवश्यक आहे. स्वाधार योजनेअंतर्गत, 12वी नंतर पदवी किंवा पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम दोन वर्षांपेक्षा कमी नसावा, त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर किंवा पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षांपेक्षा कमी नसावा.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत, विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषद, वैद्यकीय परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, आर्किटेक्चर परिषद, कृषी परिषद, महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण परिषद यांच्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेला असावा. किंवा तत्सम सक्षम अधिकारी.

महाराष्ट्र स्वाधार योजना अटी आणि निकष

 • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे अर्ज सादर करावयाचा आहे, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण या अर्जांची छाननी करून अर्जांची गुणवत्ता यादी तयार केल्यानंतर जिल्हानिहाय, ते पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतलेल्या जिल्ह्यातील जवळच्या मागासवर्गीय वसतिगृहात जोडतील. तुम्हाला या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने अर्ज करावा लागेल.
 • या योजनेंतर्गत गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल आणि निवडलेला विद्यार्थी संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत योजनेच्या लाभासाठी पात्र असेल.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 3 टक्के आरक्षण असेल, या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेची किमान टक्केवारी 50 टक्के राहील.
 • स्वाधार योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक सेमिस्टर परीक्षेच्या निकालाची प्रत निकालाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत नियुक्त कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक असेल.
 • स्वाधार योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना ज्या अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाईल त्या कालावधीतच देय असेल, या योजनेचा लाभ एकूण शैक्षणिक कालावधीत जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत योजनेचा लाभ मंजूर केल्यानंतर, विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक वर्षी किमान 60 टक्के गुण मिळणे बंधनकारक आहे, अन्यथा विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.

स्वाधार योजना 2023 लाभ वितरण प्रक्रिया

 • महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2022 चा लाभ महाराष्ट्रातील गरीब अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत कमकुवत आहे अशा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
 • ज्या वसतिगृहात विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला आहे त्या वसतिगृहातील गृहिणीने विद्यार्थ्याला ज्या महाविद्यालयात प्रवेश दिला आहे त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याचा हजेरी अहवाल प्राप्त करून तो संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना सादर करतील. विद्यार्थ्यांच्या त्रैमासिक उपस्थितीच्या आधारे स्वाधार योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी व्हा. अनुदानाची रक्कम डीबीटी पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांचा आधार कार्ड क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत, योजनेची अनुदानाची रक्कम DBT पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्याच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
 • या योजनेंतर्गत देय रकमेच्या पहिल्या तिमाहीची रक्कम विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातील संबंधित अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाल्यानंतर आगाऊ भरली जाईल.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती अंतर्गत मिळालेल्या निर्वाह भत्त्याची रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून दिली जाईल.
 • या योजनेंतर्गत, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संलग्न निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत निर्वाह भत्त्याचा लाभ मिळणार नाही.
 • या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयात किमान 75 टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे, या संदर्भात प्रत्येक तिमाहीत संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याकडून उपस्थिती प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 ऑनलाइन फॉर्म PDF

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांनी लाभ मिळवण्यासाठी या योजनेत अर्ज करणे आवश्यक आहे, विद्यार्थ्यांनी या योजनेची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे आणि योजनेत अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून स्वाधार योजना अर्ज डाउनलोड करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी अर्जाचा विहित नमुना शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 • शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून योजनेचा अर्ज डाऊनलोड केल्यानंतर व त्यासोबत खालील आवश्यक कागदपत्रे जोडल्यानंतर, कागदपत्रांच्या यादीसह अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे जमा करावा जिथून जात प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याला पोस्टाने / कार्यालयाच्या ई-मेलवर जारी किंवा सबमिट केले गेले आहे.
 • याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
 • तसेच, अपूर्णपणे भरलेले अर्ज आणि अर्जासोबत जोडलेली अपूर्ण कागदपत्रे नाकारली जातील.
 • योजनेत ६० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत आणि अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील अपंग विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादा ५० टक्के असेल.
 • या योजनेंतर्गत जिल्ह्यानुसार अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ घ्यायच्या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामुळे अधिक अर्ज आल्यास गुणवत्तेच्या आधारे लाभार्थी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल.
 • स्वाधार योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत प्रसिद्ध केली जाईल.

स्वाधार योजना 2023 आवश्यक कागदपत्रे

 • बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023 योजनेंतर्गत आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे असतील डॉ.
 • अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र
 • महाराष्ट्र रहिवासी प्रमाणपत्र (अधिवास प्रमाणपत्र / रेशन कार्ड / निवडणूक ओळखपत्र / जन्मतारीख प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला)
 • आधार कार्डची प्रत
 • बँक खाते उघडल्याचा पुरावा म्हणून बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत
 • तहसीलदाराने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला किंवा वडील नोकरी करत असल्यास फॉर्म क्रमांक 16
 • विद्यार्थी अक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र
 • इयत्ता 10वी, 12वी किंवा पदवी परीक्षेची मार्कशीट
 • कॉलेजचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
 • विद्यार्थिनी विवाहित असल्यास पतीचा उत्पन्नाचा पुरावा.
 • बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडल्याचा पुरावा
 • विद्यार्थ्याने कोणत्याही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेतला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र
 • गैर-स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्र
 • सध्याच्या निवासी पत्त्याचा पुरावा
 • महाविद्यालयीन उपस्थिती प्रमाणपत्र
 • सत्र परीक्षेच्या निकालाची प्रत

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 अर्ज करण्याची प्रक्रिया

 • स्वाधार योजनेंतर्गत या योजनेत अर्ज करू इच्छिणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी खालील प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
 • सर्वप्रथम अर्जदार विद्यार्थ्याने महाराष्ट्र राज्याच्या समाजकल्याण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी, त्यानंतर वेबसाइटचे होम पेज तुमच्यासमोर उघडेल.
 • या होम पेजवर तुम्हाला “स्वाधार योजना पीडीएफ” हा पर्याय दिसेल, तुम्हाला त्यावर क्लिक करावे लागेल, त्यानंतर तुम्हाला स्वाधार योजना अॅप्लिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करावे लागेल.
 • योजनेचा फॉर्म डाऊनलोड केल्यानंतर, स्वाधार योजनेच्या अर्जामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल, तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे या योजनेसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडून ती संबंधित समाजकल्याण कार्यालयात जमा करावी लागतील.
 • अशा प्रक्रियेचे पालन केल्याने स्वाधार योजना 2023 योजनेतील तुमची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

अधिकृत वेबसाईट :– इथे क्लिक करा

स्वाधार योजना माहिती PDF :– इथे क्लिक करा

स्वाधार योजना फॉर्म PDF :– डाऊनलोड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023 ही महाराष्ट्र शासनाने सन 2016-17 मध्ये सुरू केलेली एक शैक्षणिक योजना आहे, या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अत्यंत कमी उत्पन्न गटातील अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. अन्न आणि निवास. निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाईल. प्रिय वाचकांनो, आम्ही या लेखात महाराष्ट्र स्वाधार योजनेची संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही तुम्हाला या योजनेशी संबंधित आणखी काही प्रश्न किंवा माहिती हवी असल्यास आणि तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असल्यास कृपया कमेंट करून आम्हाला कळवा.

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2022 FAQ

प्र. महाराष्ट्र स्वाधार योजना काय आहे?

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी या शैक्षणिक योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे जेणेकरून हे विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील आणि त्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील. शिक्षण

प्र. महाराष्ट्र स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?

महाराष्ट्र स्वाधार योजना ही राज्यातील गरीब अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक सकल कुटुंब उत्पन्न 2.5 लाखांच्या आत आहे. ते विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

प्र. महाराष्ट्र स्वाधार योजनेची PDF कशी डाउनलोड करायची?

महाराष्ट्र स्वाधार योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे, तसेच या योजनेची पीडीएफ आपण सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतो.

प्र. स्वाधार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना किती आर्थिक मदत मिळते?

महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 अंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना ज्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे, त्यानुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी रु.51,000/- आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular