Homeमनोरंजनहसू नका बरं का ? (Funny Jokes )

हसू नका बरं का ? (Funny Jokes )

हसू नका बरं का?

१) बाजारातिल प्रसंग …..

बायको : कोण होती ती ?
नवरा: मैत्रीण
बायको: काय सांगत होती ती तुम्हाला?
नवरा: माझ्याशी लग्न केलं असतंस तर मी पिशवी धरायला लावली नसती.
बायको: इकडं आणा ती पिशवी ….

२) मला पडलेला एक प्रश्न..

जर संतूर साबणाने हात धुतले तर

जंतु मरतील की जवान होतील..??

३) ती सध्या काय करते..?

दुर्लक्ष……

अमित गुरव
अमित गुरव
मुख्यसंपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular