Homeयोजनारमाई आवास योजना 2023 मराठी : ऑनलाइन अर्ज, योजना लिस्ट, फॉर्म PDF,...

रमाई आवास योजना 2023 मराठी : ऑनलाइन अर्ज, योजना लिस्ट, फॉर्म PDF, पात्रता, कागदपत्र

Ramai Awas Yojana 2023 Apply Online, Form PDF | रमाई घरकुल आवास योजना 2023 | महाराष्ट्र सरकारी योजना | घरकुल योजना ऑनलाइन अर्ज | रमाई आवास योजना सूची | रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र 2023 नवीन लिस्ट | ग्रामीण आवास योजना 2023

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, वंचित आणि गरीब नागरिकांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने विविध लोकोपयोगी आणि कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. रमाई घरकुल योजना 2023 ही अशीच एक योजना आहे, जी एक महत्त्वाकांक्षी आणि राज्य प्रायोजित उपक्रम आहे. देशातील मोठ्या संख्येने नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात आणि त्यांच्याकडे निवारा यासह जीवनाच्या मूलभूत गरजांचा अभाव आहे. कमी उत्पन्नामुळे या नागरिकांना स्वतःचे घर परवडत नाही आणि त्यांना कच्च्या घरात किंवा झोपड्यांमध्ये राहावे लागते.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची लक्षणीय संख्या आहे, ज्यांच्याकडे योग्य घरे नाहीत आणि त्यांना रस्त्यावर किंवा तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाते ज्यामुळे ते घटकांसाठी असुरक्षित राहतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने रमाई आवास योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश या उपेक्षित आणि बेघर नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देणे आहे. या लेखात, आम्ही रमाई घरकुल योजना 2023 अंतर्गत घर बांधण्यासाठी लाभ, पात्रता निकष, उद्दिष्टे, आवश्यक कागदपत्रे, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि अनुदानाची रक्कम याबद्दल तपशीलवार माहिती देऊ.

Table of Contents

रमाई आवास योजना 2023 महाराष्ट्र संपूर्ण माहिती मराठी

महाराष्ट्रातील जमिनीच्या उच्च किंमतीमुळे अनेक नागरिकांना स्वतःचे घर घेणे कठीण होते, विशेषत: ग्रामीण भागातील ज्यांना तात्पुरती घरे किंवा झोपड्या बांधण्याचा अवलंब करावा लागतो. हे नागरिक अनेकदा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायातील पात्र लाभार्थ्यांना घरे देण्यासाठी रमाई घरकुल योजना सुरू केली आहे. ज्यांची स्वतःची जमीन आहे आणि ते दारिद्र्यरेषेखालील यादीत आहेत परंतु इंदिरा आवास योजनेच्या प्रतीक्षा यादीत नाहीत त्यांना ही योजना अनुदान देते. शिवाय, या योजनेत बेघर असलेल्यांना घरे उपलब्ध करून दिली जातात. या योजनेंतर्गत ज्यांना राहण्यासाठी स्वतःचे घर नाही अशा पात्र नागरिकांना घरांचे वाटप केले जाईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या रमाई आवास योजना 2023 मध्ये 1.5 लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, अतिरिक्त 51 लाख घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इच्छुक अर्जदार या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

रमाई आवास योजना महाराष्ट्र 2023 योजनेची वैशिष्ट्ये (Features)

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील तसेच अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांसाठी घरकुल योजना, दिनांक 15.11.2008. शहरी भागात स्वत:च्या जमिनीवर किंवा मातीच्या घरांच्या जागेवर काँक्रीटची घरे बांधण्यासाठी. च्या निर्णयानुसार सुरू करण्यात आली असून त्यानंतर योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. इंदिरा आवास योजना ही सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना, आदिवासी विभागाची साबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि गृह विभागाची राजीव गांधी निवारा योजना यासह राज्यात राबविण्यात येणारी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षात रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) PMAY-G ही योजना 13 एप्रिल 2016 च्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सामाजिक, आर्थिक आणि जातीमधून लाभार्थी निवडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षण 2011, प्राधान्य क्रम यादी, या योजनेत सरकारने 2019 आणि 2022 पर्यंत शहरी भागातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला पक्के घर देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

रमाई आवास योजना 2023 Highlights

योजनेचे नावरमाई आवास योजना
व्दारा सुरुमहाराष्ट्र सरकार
लाभार्थीअनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील गरीब नागरिक
उद्देश्यआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना स्वतः चे घर उपलब्ध करून देणे
विभागसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र
अधिकृत वेबसाईटClick Here
प्रकारआवास योजना
राज्यआवास योजना

रमाई आवास घरकुल योजना वैशिष्ट्ये आणि अनुदान

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका यांमधील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना काँक्रीटची घरे देण्यासाठी आणि काँक्रीटची घरे किंवा झोपड्या बांधण्यासाठी किंवा घरे खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. सरकारी संस्थांद्वारे. इंदिरा आवास योजना ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत अनुसूचित जाती संवर्गासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले असून, या आरक्षणांतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना वगळून पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. उर्वरित अनुसूचित जाती अर्जदारांपैकी आणि रमाई आवास योजनेअंतर्गत लाभ दिले जातील.

सामान्य विभाग घरकुल बांधकाम1,32,000/- रुपये
नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी घरकुल बांधकाम1,42,000/- रुपये
शहरी विभागासाठी घरकुल बांधकाम2.5 लाख रुपये
शौचालय बांधण्यासाठी12,000/- रुपये

रमाई आवास घरकुल योजना योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदान 30 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित करण्यात आले आहे, त्यानुसार शौचालयासह सर्वसाधारण विभागासाठी रु.1,32000/- आणि नक्षलांसाठी रु.1,42000/-. रमाई आवास योजनेतील घरकुल बांधकामासाठी बाधित व डोंगराळ भागात सुधारणा करण्यात आली आहे. निश्चित केले आहे.
रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांसारख्या नागरी विभागांसाठी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) नुसार ज्या लाभार्थ्यांची एकूण वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा आहे त्यांच्यासाठी घरकुल बांधकामासाठी अनुदानाची रक्कम 2.5 लाख निश्चित करण्यात आली आहे. 3 लाख आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी रु.12000/- ची प्रतिपूर्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत केली जाते. ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील नागरिकांसाठी राबविण्यात येते.
रमाई घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी अनुदानाव्यतिरिक्त नरेगा योजनेंतर्गत 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी 18,000/- मजुरी म्हणून दिली जाते.
महाराष्ट्र राज्यातील बेघर अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध नागरिक जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत आणि त्यांच्या जवळ स्वतःचे घर नाही त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेंतर्गत मातीची घरे किंवा झोपड्या असलेल्या कुटुंबांना काँक्रीटची घरे बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.
रमाई आवास योजनेत, प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे, नरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारक लाभार्थ्यांना ई-मस्टरद्वारे मजुरी दिली जाईल.
अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील अपंग व्यक्ती ज्यांचे अपंगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे त्यांनी योजनेच्या इतर अटी पूर्ण केल्यास त्यांना रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
रमाई आवास घरकुल योजना शहरी किंवा ग्रामीण ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी राबविण्यात येते.

रमाई घरकुल योजना 2023 महाराष्ट्र लाभार्थी पात्रता निकष

महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल नागरिकांना दिला जाणार असून, राज्यातील सर्व मागासवर्गीयांना त्यांच्या स्वत:च्या काँक्रिटीकरणाचा लाभ देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. घरे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रमाई आवास योजना पूर्णपणे सुधारित केली जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल नागरिकांना दिला जाणार असून, राज्यातील सर्व मागासवर्गीयांना त्यांच्या स्वत:च्या काँक्रिटीकरणाचा लाभ देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. घरे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रमाई आवास योजना पूर्णपणे सुधारित केली जात आहे.

 • पात्र लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील असावा
 • लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षे रहिवासी असावा
 • लाभार्थी बेघर असावा किंवा निश्चित घर नसावे
 • रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी अर्जदाराच्या कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण लाभार्थ्यांसाठी रुपये 1.20 लाख आणि महापालिका क्षेत्रासाठी रुपये 1.50 लाख आणि महापालिका क्षेत्रांसाठी रुपये 2 लाख आणि मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी 2 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
 • लाभार्थी हा सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण 2011 च्या प्राधान्य यादीच्या निकषांच्या बाहेर असावा. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण (SECC) प्राधान्य यादीमधून निवडले जातील.
 • महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासन/महानगरपालिका/नगरपालिका/एमएमआरडीए/स्थानिक स्वराज्य संस्था/शासकीय उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना व दि. 1.1.1995 रोजी अशा लाभार्थ्यांची झोपडी/निवास त्या जमिनीवर असल्यास आणि ते संरक्षित झोपडी म्हणून समाविष्ट असल्यास त्यांना देखील योजनेंतर्गत समाविष्ट केले जाईल.
 • या योजनेतील लाभार्थी सरकारच्या इतर गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेऊ शकतात जसे की म्हाडा, एस.आर.एस. अंतर्गत बांधकाम केलेल्या घरकुले यांना या प्रकारच्या इतर योजनांचा लाभ मिळाला नसावा.

रमाई घरकुल मंजुरीची जिल्ह्याप्रमाणे यादी

रमाई घरकुल योजनेंतर्गत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने विहित केलेली लाभार्थी निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल.
रमाई आवास योजनेत ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेच्या माध्यमातून केली जाते.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना अनुसूचित जातीतील अपंग लाभार्थ्यांना किमान तीन टक्के घरे देणे बंधनकारक आहे, यामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ७/१२ उतार्‍याशी संबंधित अट शिथिल केली आहे. .
रमाई घरकुल योजनेत ग्रामसभेने निवडलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिम निवड शासन निर्णयानुसार गठित घरकुल बांधकाम समितीमार्फत केली जाणार असून, या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.

रमाई आवास योजना 2023 आवश्यक कागदपत्रे

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत
७/१२ उतारा, मालमत्ता नोंदवही, ग्रामपंचायत मालमत्ता नोंदवही कोणताही उतारा
घराचे भाडेपट्टे, पाणीपट्टी, वीजबिल यापैकी एक कागदपत्र
सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र
सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मिळकत प्रमाणपत्र
मतदार यादीतील नावाची प्रत
निवडणूक मतदार ओळखपत्र
शिधापत्रिका
सरपंच/तलाठा यांचे प्रमाणपत्र
महानगरपालिका/नगरपालिकेकडून मालमत्ता कर भरणा पावतीची प्रत

योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामाचे क्षेत्रफळ

या योजनेंतर्गत शासन निर्णयानुसार घरकुल बांधकामाचे क्षेत्रफळ पुढीलप्रमाणे राहील.

रमाई आवास योजनेंतर्गत घराच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र 269 चौरस फूट असेल आणि त्याच जागेच्या बांधकामासाठी शासन अनुदान देईल. तसेच लाभार्थ्याकडे स्वत:ची जमीन असल्यास, तो स्वत:च्या मर्जीनुसार अनुदानाचा वापर करून अतिरिक्त जमीन बांधू शकतो, परंतु अतिरिक्त जमिनीच्या बांधकामाचा खर्च लाभार्थ्याला स्वत:ला करावा लागेल. तसेच महाराष्ट्र राज्यात 2.5 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) काही शहरांमध्ये लागू आहे, या निकषांचा लाभ घेण्यासाठी निवडलेले पात्र लाभार्थी एकत्र येऊन त्यांच्यानुसार बहुमजली इमारत बांधू शकतात. या आराखड्याला जोडलेल्या घराच्या आराखड्यानुसार किंवा नकाशानुसार बांधकाम करावे.

योजनेंतर्गत येणारे प्राधान्य क्षेत्र

 • रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुले बांधताना खालीलप्रमाणे प्रधान्यक्रम देण्यात येईल.
 • जातीय दंगलीमध्ये झालेले घरकुलाचे नुकसान, आगीमुळे व इतर तोडफोड झालेले नागरिक
 • अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पिडीत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र नागरिक
 • पूरग्रस्त क्षेत्रातील अनुसूचित जातीचे नागरिक
 • घरात कोणीही कमावता नसलेल्या विधवा महिला
 • शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेले व्यक्ती
 • उर्वरित सर्व क्षेत्र

रमाई आवास योजना 2023 अंतर्गत लाभार्थी हिस्सा

 • महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा खालीलप्रमाणे राहील
 • रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागासाठी घरकुल बांधण्याच्या खर्चात लाभार्थीचा वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.
 • तसेच या योजनेंतर्गत महापालिका क्षेत्रातील घरांच्या बांधकामाच्या खर्चात लाभार्थ्यांचा वाटा ७.५ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
 • रमाई आवास योजनेंतर्गत महापालिका क्षेत्रासाठी घरबांधणीच्या खर्चात लाभार्थ्यांचा वाटा 10 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
 • रमाई आवास योजनेंतर्गत महानगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरकुल बांधकाम खर्चामध्ये लाभार्थीचा हिस्सा भरण्याची आवश्यकता नाही.
 • रमाई घरकुल योजनेत लाभार्थी निवडल्यानंतर संबंधित विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी लाभार्थीकडून लाभार्थीच्या हिश्शाची रक्कम घेऊन विशेष समाज कल्याण अधिकारी व लाभार्थी यांच्या संयुक्त नावाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडावे. यानंतर कामाचा प्रगती अहवाल विचारात घेऊन मागणीनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेने रक्कम वितरित करावी.
 • अशाप्रकारे, कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्याने भागाची रक्कम भरल्याशिवाय बांधकाम सुरू करू नये, परंतु लाभार्थी स्वत: झोपडी बांधत असल्यास, लाभार्थ्याने केलेले श्रम मजुरी म्हणून गणले जातात आणि त्यांच्याकडून हिस्सा घेण्यापासून सूट दिली जाते.

रमाई आवास योजनेंतर्गत जमिनीची उपलब्धता व योजनेची अंमलबजावणी

 • या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या सहकारी लाभार्थ्यांना मदत करून निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल आणि असे लाभार्थी एकत्र येऊन बहुमजली इमारत बांधण्यास इच्छुक असतील तर त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. अनुदानापेक्षा खर्च जास्त असल्यास लाभार्थ्यांना स्वतः खर्च करावा लागेल.
 • महानगरपालिका, नगरपालिका, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत घरे बांधण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत परवानगी दिली जाईल.
 • योजनेतील लाभार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत एकत्रितपणे निवारा बांधण्याची परवानगी दिली जाईल.
 • मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने बांधलेले किंवा प्राधिकरणाला मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात उपलब्ध करून दिलेले सदनिका घरकुल योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर केले जातील.
 • या योजनेंतर्गत, लाभार्थ्याने नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या अतिक्रमित किंवा मोकळ्या भूखंडावर गृहनिर्माण योजना राबविल्यास, महानगरपालिका/नगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अशी योजना राबविली नाही तर अशी योजना राबविण्यात येईल. त्यावर आक्षेप घ्या.
 • ज्या लाभार्थ्यांची स्वतःची जमीन/प्लॉट आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, परंतु गट गृहनिर्माण प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल त्यानंतर वैयक्तिक घरे बांधण्यात येतील.
 • ग्रामीण भागात रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद यांनी पात्र लाभार्थ्यांना मोफत भूखंड/जमीन दिल्यास ही योजना राबविण्यात येईल.
 • या योजनेत म्हाडा/सिडको/एम.एम.आर.डी.ए. जर या संस्थांकडे रहिवासी प्रयोजनासाठी जमीन/प्लॉट आरक्षित असतील आणि त्यांनी असे भूखंड योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना नाममात्र दराने उपलब्ध करून दिले असतील, तर तेथे ही योजना लागू केली जाईल.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या सहकारी लाभार्थ्यांना मदत करून निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल आणि असे लाभार्थी एकत्र येऊन बहुमजली इमारत बांधण्यास इच्छुक असतील तर त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. अनुदानापेक्षा खर्च जास्त असल्यास लाभार्थ्यांना स्वतः खर्च करावा लागेल.
महानगरपालिका, नगरपालिका, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत घरे बांधण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत परवानगी दिली जाईल.
योजनेतील लाभार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत एकत्रितपणे निवारा बांधण्याची परवानगी दिली जाईल.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने बांधलेले किंवा प्राधिकरणाला मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात उपलब्ध करून दिलेले सदनिका घरकुल योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर केले जातील.
या योजनेंतर्गत, लाभार्थ्याने नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या अतिक्रमित किंवा मोकळ्या भूखंडावर गृहनिर्माण योजना राबविल्यास, महानगरपालिका/नगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अशी योजना राबविली नाही तर अशी योजना राबविण्यात येईल. त्यावर आक्षेप घ्या.
ज्या लाभार्थ्यांची स्वतःची जमीन/प्लॉट आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, परंतु गट गृहनिर्माण प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल त्यानंतर वैयक्तिक घरे बांधण्यात येतील.
ग्रामीण भागात रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद यांनी पात्र लाभार्थ्यांना मोफत भूखंड/जमीन दिल्यास ही योजना राबविण्यात येईल.
या योजनेत म्हाडा/सिडको/एम.एम.आर.डी.ए. जर या संस्थांकडे रहिवासी प्रयोजनासाठी जमीन/प्लॉट आरक्षित असतील आणि त्यांनी असे भूखंड योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना नाममात्र दराने उपलब्ध करून दिले असतील, तर तेथे ही योजना लागू केली जाईल.

रमाई आवास योजनेंतर्गत अनुदान वितरण कार्यपद्धती

 • रमाई घरकुल योजनेंतर्गत घरबांधणी समितीचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने खालीलप्रमाणे अनुदान विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व लाभार्थ्यांच्या नावे उघडलेल्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
 • अनुदान वितरण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.
 • या योजनेंतर्गत घराचे बांधकाम सुरू करताना लाभार्थीच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यात अनुदानाच्या ५० टक्के रक्कम जमा केली जाते.
 • त्यानंतर घराचे बांधकाम सुरू झाल्यावर अनुदानाच्या ५० टक्के रकमेचा योग्य वापर झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर अनुदानाच्या ४० टक्के रक्कम लाभार्थीच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
 • त्यानंतर घर पूर्ण झाल्यावर घराचा ताबा घेतल्यानंतर लाभार्थीच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यात 10 टक्के अनुदान जमा केले जाईल आणि त्याचवेळी सक्षम अधिकारी घर पूर्ण झाल्याचा दाखला देतात.

रमाई घरकुल योजना बांधकाम यंत्रणा

रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधकाम यंत्रणा खालीलप्रमाणे राबविली जाते

 • या योजनेतील लाभार्थ्यांनी स्वत: निवारा बांधल्यास त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे
 • या योजनेंतर्गत, लाभार्थी स्वत: निवारा बांधत नसल्यास, ते खाजगी विकासकामार्फत बांधले जाईल.
 • योजनेंतर्गत एकाच ठिकाणी एकापेक्षा जास्त निवडक लाभार्थी असल्यास, निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या संमतीने बांधकाम एजन्सी नियुक्त करून बांधकाम करावे.
 • लाभार्थ्यास नगरपरिषद/महानगरपालिका क्षेत्रासाठी स्वत: बांधकाम करणे शक्य नसल्यास, सार्वजनिक बांधकामाच्या निकषानुसार जिल्हानिहाय यादी तयार करून शासनाच्या मान्यतेनंतर निवडलेल्या एजन्सीला कामे द्यावीत. नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांना जाहिरात देऊन विभाग.
 • म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवर म्हाडाकडून बांधण्यात येणारे सदनिका अनुदानित किमतीत घेऊन घरबांधणी समितीच्या सल्ल्याने लाभार्थ्यांना वाटण्यात यावेत.
 • नगरपरिषद क्षेत्रात मुख्याधिकारी यांनी आपल्या यंत्रणेमार्फत हेडखाली आरक्षित असलेल्या जमिनीवर बेघरांसाठी निवारा बांधावा व तो गृहनिर्माण समितीच्या सल्ल्याने लाभार्थ्यांना वाटप करावा, त्यासाठी होणारा खर्च मर्यादेत उपलब्ध करून दिला जाईल. अनुदानाचे.
 • महानगरपालिका क्षेत्रात, आयुक्त, महानगरपालिका उक्त योजना राबविण्यास सक्षम आहेत, त्यांनी त्यांच्या प्रणालीद्वारे योजना राबविल्यास अनुदान दिले जाईल, महानगरपालिकेद्वारे बांधण्यात येणार्‍या सदनिकांचे वाटप त्यांच्या सल्ल्याने करण्यात यावे. गृहनिर्माण समिती.
 • महानगर क्षेत्रात मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत घरे बांधण्यात यावीत व सदर घरांचे वाटप गृहनिर्माण समितीच्या सल्ल्याने करण्यात यावे.
 • या योजनेंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून ग्रामीण भागात घरे बांधून गृहनिर्माण समितीच्या सल्ल्याने वितरीत करण्यात यावी.

रमाई आवास योजना प्रत्यक्ष कार्यपद्धती

 • रमाई घरकुल योजनेतील लाभार्थींची निवड केल्यानंतर जिओ टॅग, लाभार्थीच्या सध्याच्या कच्च्या घराचे जॉब कार्ड मॅपिंग केले जाते.
 • यानंतर, योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते पीएफएमएस प्रणालीशी जोडले जाते जेणेकरून योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाऊ शकते.
 • योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केल्यानंतर ग्रामपंचायत समिती पुढील मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर प्रस्तावित करते.
 • या योजनेंतर्गत, जिल्हा स्तरावरून मंजुरी मिळाल्यावर, तालुका स्तरावरून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) नुसार पहिला हप्ता वितरित केला जातो.
 • या योजनेंतर्गत, लाभार्थ्याने स्वतःच्या घराच्या बांधकामाकडे लक्ष दिले पाहिजे जेणेकरून लाभार्थी त्याच्या/तिच्या अपेक्षेनुसार घर बांधू शकेल. तसेच या योजनेत कंत्राटी दराचा समावेश होणार नाही, यासाठी कडक प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
 • या योजनेंतर्गत जिओ टॅग व इतर तंत्रज्ञानाद्वारे घरकुल बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर घरकुलाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचा जिल्हा व तालुका स्तरावर आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार अनुदानाचा दुसरा, तिसरा व अंतिम हप्ता अदा केला जातो. भौतिक प्रगतीचा आढावा घेऊन घरकुल बांधकामाच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने.

रमाई आवास योजना देखरेख यंत्रणा

रमाई आवास योजनेवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाने आवास सॉफ्ट आणि आवास अॅप विकसित केले असून, त्याद्वारे रमाई आवास योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने चालते. समिती या प्रणालीद्वारे केली जाते.

नवीन उपक्रम

काही बेघरांकडे स्वतःची जमीन नसल्यामुळे त्यांना या रमाई घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही, यासाठी केंद्र सरकारने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जमीन खरेदी योजना सुरू केली आहे, या योजनेअंतर्गत रु. 50,000/- किंवा या योजनेद्वारे जमिनीची वास्तविक किंमत यापैकी जी कमी असेल ती मंजूर केली जाते. जेणेकरून प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःचे घर मिळू शकेल.

रमाई आवास योजना ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

महाराष्ट्रातील ज्या पात्र नागरिकांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळवायचा आहे त्यांना सर्वप्रथम शासनाच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल, नोंदणी झाल्यावर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता, ऑनलाईन अर्ज आणि नोंदणी करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

 • रमाई आवास योजनेअंतर्गत ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देणे आवश्यक आहे. यानंतर तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल
 • या होम पेजवर तुम्हाला तुमची नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायत निवडावी लागेल
 • त्यानंतर होम पेजवर तुम्हाला रमाई घरकुल योजनेच्या ऑनलाइन अर्जाच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
 • यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल या पेजवरील फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमची संपूर्ण माहिती भरायची आहे जसे की तुमचे नाव, जन्मतारीख, आधार क्रमांक इत्यादी, अशी सर्व माहिती भरा आणि सबमिट बटणावर क्लिक करा.
 • यानंतर तुम्हाला लॉगिन करावे लागेल, त्यासाठी लॉगिन पर्यायावर क्लिक करा
 • यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल या पेजवर तुम्हाला यूजरनेम आणि पासवर्ड टाकावा लागेल
 • त्यानंतर तुमच्यासमोर नवीन रमाई आवास योजनेचा फॉर्म उघडेल, या फॉर्ममध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरायची आहे, विचारलेली सर्व माहिती भरल्यानंतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाइन अपलोड करावी लागतील.
 • त्यानंतर तुम्हाला संपूर्ण तपशील सत्यापित केल्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल, अशा प्रकारे या योजनेतील तुमची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

रमाई आवास योजना ऑफलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

रमाई आवास योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांनी या योजनेसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे घेऊन संबंधित नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन रीतसर भरून अर्ज सादर करावा. रमाई आवास योजना अर्ज PDF खालीलप्रमाणे आहे.

रमाई आवास योजना 2022 FAQ

Q. रमाई आवास योजना काय आहे ?

रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र या योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिक जे बेघर आहेत किंवा ज्यांना स्वतःचे घर नाही किंवा जे नागरिक कच्च्या घरात राहतात आणि या नागरिकांकडे मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, जीवन सुधारण्यासाठी शासनाकडून घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते, या योजनेंतर्गत त्यांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत.

Q. रमाई आवास योजना कोणासाठी आहे ?

रमाई आवास योजना महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि बेघर नागरिकांसाठी राबविली आहे

Q. रमाई आवास योजनेंतर्गत किती लोकांना घरे मिळाली आहे ?

महाराष्ट्र शासनाने रमाई आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1.5 लाख नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करून दिले आहे तसेच सरकारचे या बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आणखी 51 लाख घरकुले उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष ठेवले आहे.

Q. रमाई आवास योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा ?

ज्या पात्र नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळवायचा आहे ते या योजनेंतर्गत ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात, अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया वरील लेखामध्ये दिलेली आहे.

Q. रमाई आवास योजनेचा लाभ दुसऱ्या राज्याचे नागरिक घेऊ शकतात काय ?

रमाई आवास योजना हि फक्त महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिकांसाठी आहे, या योजनेंतर्गत अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा 15 वर्षापासून रहिवासी असावा.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular